Leva

成为LEVA-EU的一员将为你带来什么?

LEVA-EU是各国轻型电动车企业进入欧洲市场的专业向导。

LEVA-EU作为行业意见领袖,致力于帮助我们的成员在相关决策中心发声,带领我们的成员了解轻型电动车行业复杂的管理标准和规则。

LEVA-EU成员享有以下福利:

  • 建言献策权 – 我们是欧洲轻型电动车标准法规制定与实施的权威机构
  • 行业影响力 – 我们影响和监督欧盟的相关立法
  • 全球市场资源 – 我们是企业、国家、大洲之间的桥梁,我们乐于将行业内的优质企业和相关机构介绍给我们的成员,给予大家分享交流、创造伙伴关系的机会。
  • 一手数据资料 – 我们拥有内部信息渠道,并持续收集市场信息、统计相关数据,帮助您了解市场趋势和发展方向。

节省时间与资金成本

我们帮助成员了解和领会错综复杂的轻型电动车法规和标准,并带领大家从中找到发展路径,为您省时省力,让您能够专注于自身事业的发展。

LEVA-EU可以帮助您达到轻型电动车业务必须满足的市场准入条件,技术标准等各项合规合法要求。我们拥有强大的专家团队,他们将以饱满的热情和专业的知识,确保您的产品在登录市场时符合相关的法律要求。  

给予成员发言权

LEVA-EU是欧洲唯一专门从事轻型电动汽车相关工作的行业组织。我们监督欧盟所有与之相关的立法和政策制定,并且给予决策者建议,使我们每位成员都能得到公平的待遇。轻型电动车是交通运输业的未来,我们致力于做行业的决策影响者,以确保全球各国的轻型电动车企业都能够顺利进行相关的贸易往来。

无间合作,共同成长

拥有LEVA-EU的会员资格后,您可以加入并共享我们内部丰富的商业资源网,其中包括电动车、零部件和配件的生产商、进口商、分销商等。我们也向包括欧盟和欧洲议会在内的政府机构、学术机构、商业媒体和贸易展会、各国相关单位以及相关的其他协会开放,我们将为您寻找潜在的合作伙伴和项目。

优质平台与广阔资源

我们的成员可免费获得有关欧洲相关政策资助方案的信息,如中小企业工具(SME Instrument),其中包括商业创新补助和免费商业指导,以及对旨在进入市场的研发项目的支持渠道:创新快速通道(Fast Track to Innovation)。我们为您提供相关信息和机会,帮助您识别轻型电动汽车领域的新机遇。

LEVA-EU的准入门槛?

任何对欧洲轻型电动车市场有兴趣的公司、组织或个人都可以成为LEVA-EU的成员。会费金额取决于你所在机构的员工人数。

Campaign success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Member profile

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.